Dator Terminologi

Hårdvara

GPU – Graphical Processing Unit

GPU används för att beteckna ditt Grafikkort.

CPU – Central Processing Unit

CPU och används för att beteckna din Processor.

PSU – Power Supply Unit

PSU används för att beteckna ditt Nätaggregat.

MOBO – Förkortning för MOtherBOard

MOBO används för att beteckna ditt Moderkort.

HDD – Hard Disk Drive

HDD används för att beteckna Hårddiskar (oftast Mekaniska).

SSD – Solid State Disk

SSD används för att beteckna ”Flash”-hårddiskar (brukar vara ca. 10x snabbare än mekaniska och tåla stötar bättre, men kortare livstid).

RAM – Random Access Memory

RAM betecknar ditt arbetsminne i datorn som processorn använder för att lagra all data den arbetar med medan den utför uppgifter åt dig. Även känt som Temporärt/tillfälligt minne då det kräver en aktiv ström för att behålla data – dra ut strömkabeln och RAM-minnet töms till skillnad från hårddiskar.

CMOS – Complementary Metal-Oxide Semiconductor

CMOS är en term som brukar beskriva den lilla mängd minne på en dators moderkort som lagrar BIOS inställningarna. Några av dessa inställningar inkluderar systemtid och datum samt hårdvaru inställningar.

CMOS Battery

Minnet för BIOS inställningar, systemklockan och hårdvaruinställningar har ett dedikerat batteri på ditt moderkort, som hjälper CMOS att behålla sina inställningar även när strömmen är utdragen – ibland kan det behövas att man drar ut CMOS batteriet några sekunder för att ”nollställa” alla inställningar vid felsökning.

BIOS – Basic Input/Output System

BIOS är Moderkortets operativsystem (fristående från t ex. Windows/Linux/Mac OS). Innehåller väldigt grundläggande funktioner för datorn.

ROM – Read Only Memory

ROM brukar vara definitionen av hur inbakad programvara är lagrad – som ej kan manipuleras, skrivas över eller ändras. T ex. BIOS.

Chassi

Chassi betecknar datorlådan.

ESD – ElectroStatic Discharge

ESD betecknar Statisk elektricitet. Se vår artikel om ESD / Statisk elektricitet för mer info.

Lagringsmedia formateringar:

NTFS

FAT32