Ordlista

Senast uppdaterad: 2023-08-25 – 21:32:38

MOBO MOtherBOard
CPU Central Processing Unit (Processor)
GPU Graphic Processing Unit (Grafikkort)
RAM Random Access Memory
CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor
PSU Power Supply Unit (Nätaggregat)
PS PhotoShop
CS Creative Suite
HDD Hard Disk Drive
SSD Solid State Drive
SSL Secure Sockets Layer
HTTP HyperText Transfer Protocol
HTTPS HyperText Transfer Protocol Secure
SSH Secure Shell
CMD Commandline (Kommandotolken – terminal i Windows)
PC Personal Computer
NTFS New Technology File System
Hyperthreading Intel processorteknologi för att dubblera antal kärnor logiskt
Turbo Boost Intel processorteknologi för att överklocka processor on-demand
SATA Serial Advanced Technology Attachment (Seriell ATA)
FAT32 File Allocation Table 32 (32 kommer från 2^32 fr. volymen 4GB – 1 Byte)
USB Universal Serial Bus
AHCI Advanced Host Controller Interface (Intel definierad
BIOS Basic Input/Output System
DBAN Darik’s Boot and Nuke (programvara för att rensa hårddisk genom överskrivning av lagringsutrymme med dummy-data)
DDU Display Driver Uninstaller (programvara för att rensa bort grafikdrivrutiner)
Codec Programvara som encodar och decodar en dataström eller signal
VPN Virtual Private Network
M.2 Specifikation för internt inkopplade expansionskort och associerade kontakter
Boot Uppstartsprocessen för en dator
Formatering Radera tidigare data och förbered lagringsmedium för ny data
HASH Matematisk funktion som omvandlar datamängd till ett siffervärde
Mnemonik Minnesteknik för att hjälpa komma ihåg saker
camelCase kamelNotation vid skrift utan mellanrum för att särskilja ord
LeetSpeak Ett sätt att kommunicera där man ersätter bokstäver med deras likheter i mån av siffror istället ex. 5 liknar S så de kan bytas, 4 liknar A, 0 liknar O, osv.
Social Engineering När någon utger sig från att vara någon de inte är för att få åtkomst de annars ej är behöriga till
PGP Pretty Good Privacy – E-post kryptering
SMTP Simple Mail Transfer Protocol – används för att skicka E-post
FTP File Transfer Protocol – Filöverföringsprotokoll
IMAP Internet Message Access Protocol – används för att läsa E-post
POP3 Post Office Protocol – äldre e-post protokoll som håller på att konkurreras ut av IMAP som är mer kapabelt
WireShark Programvara för att analysera nätverkstrafik
Linux Gratis operativsystem likt Windows, kodat som Öppen källkod (Open Source)
Open Source Öppen källkod – alla bidrar till kodbasen utan kostnad
Chassi Datorlådan som omsluter datorkomponenterna
ESD Electro Static Discharge (statisk elektricitet) – skadligt för datorkomponenter
ROM Read Only Memory – Brukar vara hur inbakad programvara är lagrad – som ej kan manipuleras, skrivas över eller ändras. T ex. BIOS.
CMOS Batteri Minnet för BIOS inställningar: systemklockan och hårdvaruinställningar har ett dedikerat batteri på ditt moderkort, som hjälper CMOS att behålla sina inställningar även när strömmen är utdragen – ibland kan det behövas att man drar ut CMOS batteriet några sekunder för att ”nollställa” alla inställningar vid felsökning.
OS Operativsystem
Hårdvara Datorkomponenter
Mjukvara Programvara
DPI Dots Per Inch (upplösning (hur mycket data som packas på samma yta))
DDR3 Double Data Rate, minneskrets för RAM-minne som åstadkommer dubbel överföring genom att nyttja både stigande och fallande fas av klockcykel
DDR4 Senare, snabbare standard än DDR3
RFID Radio Frequency IDentification
NFC Near Field Communication, kontaktlös överföringsstandard för korta sträckor (typ blip)
GSheet Google Sheets
GDocs Google Docs
GSuite Google Suite (numera omdöpt till Google Workspace, Googles molnmiljö för verksamheter, likt Amazons AWS)
Wi-Fi Wireless Fidelity
Ethernet Trådbundet Internet
ATX Standard formfaktor för moderkort (fysisk storlek)
E-ATX Extended-ATX (utökat ATX – störst fysisk storlek)
miniATX Minsta fysiska storlek på moderkorts formfaktor
Firmware Mjukvara inbäddad i maskinvara, ex. BIOS är firmware, Routerns mjukvara räknas som firmware
LAN Local Area Network (Lokalt nätverk)
WAN Wide Area Network (Stadsnätet)
ISP Internet Service Provider (Internetleverantör)
NVMe Non-Volatile Memory Express – PCI Express kommunikationsgränssnitt
Bloatware Skräpprogram (brukar följa med som reklam när man köper färdiginstallerad dator, kan oftast rensas bort smärtfritt), vanligt förekommande sådant är t ex. Microsoft Office Free Trial, F-Secure Anti-virus free trial, osv.
SLI nVidia teknologi för att kunna koppla samman 2x Grafikkort med en brygga för att få ökad prestanda
VGA Video Graphics Array – Bildskärmsgränssnitt
DVI Digital Visual Interface – Bildskärmsgränssnitt likt VGA (annan kontakt dock)
HDMI High Definition Multimedia Interface
Laptop Bärbar dator
NAS Network Attached Storage (Dedikerad nätverkshårddisk)
Retina Apples bildskärmsteknologi med dubbel pixeldensitet som därmed fördubblar upplösning
TWS True Wireless (Hörlursteknologi som gör hörlurar helt sladdfria)
Dual-channel RAM-minnes teknologi för ökad prestanda (parallell istället för seriellt arbete)
GDrive Google Drive
Bluetooth Trådlös kommunikationsteknologi som sträcker sig några meter
Thunderbolt Apples ”snabbare” kopplingsalternativ till USB
Mouse Sensitivity Hur känslig musen är när du rör den på skärmen, med andra ord hur mycket du behöver röra musen för att den ska röra sig en viss sträcka
DIMM Dual In-Line Memory Module (RAM-minne)