I denna artikel tänkte vi gå igenom komprimering av filer och mappar, som går att göra på din dator, samt vad det innebär och när det kan vara användbart att göra.

Vad är komprimering?

Själva processen ”komprimering”, går ut på att ”trycka ihop” mappar och filer så de tar upp mindre utrymme på datorn.

Ni känner säkert igen termen ”Zip filer” och programmen WinZip / WinRaR.

Idag brukar Windows datorer åtminstone ha förinstallerat möjligheten att komprimera mappar.

Personligen föredrar jag dock fortfarande att använda mig utav WinRaR när jag jobbar med komprimerade mappar, då jag är van vid det och tycker det funkar fint.

När en mapp eller fil blivit komprimerad så får man en .zip fil som innehåller det som komprimerats.

Skicka fler filer i E-post med Zip & Komprimering

En av de mest praktiska användningarna för Zip som jag kan tänka mig på rak arm är när man ska skicka bilder eller media filer över E-post meddelande.

Detta då E-post meddelande brukar ha en begränsning i E-post klienter på hur stora filer som får lov att skickas – oftast brukar denna begränsning ligga kring 10-20 MB filstorlek totalt PER E-post meddelande (beroende på E-postklienten då dvs).

Då kan en Komprimerad mapp med dina filer ge dig chansen att få med några fler i varje E-post meddelande.

Molnlagring som alternativ

Detta är såvida du inte använder Cloud Storage / Molnlagring, såsom Google Drive eller DropBox för att dela filer, vilket många gör idag.

Hur man komprimerar mappar och filer i Windows

Att komprimera mappar och filer är enklare än man skulle kunna tro – har man flera filer man önskar komprimera så brukar åtminstone jag själv:

STEG 1: Samla alla dessa filer i en mapp, som jag sedan STEG 2: Högerklickar på och  STEG 3: väljer ”Skicka till” > ”Komprimerad mapp”.

När man väl komprimerat en mapp så ligger filerna i en speciell mapp, som kan liknas vid en komprimerad behållare.

För att sen få ut dem därifrån så kan det göras väldigt enkelt med WinRaR då man bara högerklickar på den komprimerade mappen och väljer ”Extrahera här” eller ”Extrahera”.

Väljer du ”Extrahera här” så får du innehållet i Zip filen extraherat där filen ligger, såvida du inte t ex. kastar in den i en annan mapp först för att ”hålla filerna samlade” om dem inte redan ligger i en mapp inuti Zip filen.

Väljer du ”Extrahera” istället så kan du välja vart du vill att filerna ska ”packas upp”.

Det är väldigt användbart att kunna både komprimera filer samt extrahera dem från komprimerade filer!

Då står man inte där förvirrad och vilsen när man väl stöter på sådana filer på jobb eller liknande.